(ANBI) Algemeen Nut Beogende Instelling

Oma’s Pop-up heeft de ambitie om een ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instelling) te worden. Als  ANBI moet je voldoen aan enkele transparantievoorwaarden. Deze aanvullende gegevens zijn te vinden op deze onderstaande pagina.

Stichting Oma’s Pop-up
KVK: 64226735
BTW: 855574720B01
IBAN: NL32 TRIO 0391 0338 16

Postadres:
Van Maanenstraat 110
3135RV Vlaardingen
0633446068
info@omaspopup.nl

Doelstellingen
De stichting heeft ten doel: het tegengaan en onder de aandacht brengen van eenzaamheid bij senioren.

De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:

–     door het ondernemen van diverse activiteiten;

–     alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;

–     het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.